به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از انعقاد قرارداد فروش دستگاه کارتخوان به شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" خبر داد.