به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پدیده شیمی قرن در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ١۶٣٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢١٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨۴ درصد رشد داشته است.