به گزارش بورس ٢۴، به منظور ارتقای سلامت بازار سرمایه و در راستای صیانت از حقوق سهامداران و با توجه به ماده ٧ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و ماده ١٢ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، مدیریت نظارت بازار با توجه به تأثیر قابل ملاحظه برخی اقدامات معامله‌گران بر روند معاملات اقدام به مسدود نمودن ٢ ایستگاه معاملاتی و ٣٣ مورد دسترسی برخط سهامداران طی هفته جاری از تاریخ ١٣٩٩/١٢/٠٢ الی ١٣٩٩/١٢/٠۶ نموده است.