به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ١٣۴٨١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١۴٧٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧۴ درصد رشد داشته است.