به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فرابورس ایران در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری ۵۶۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٣٢ درصد رشد داشته است.