به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت مارگارین در ٢ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ١٨٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٠٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.