به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تجارت الکترونیک پارسیان از انعقاد قرارداد خرید ١٠٠٠٠ دستگاه کارتخوان با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش خبر داد.