به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در ٢ ماهه منتهی به بهمن سال جاری ۴۵٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٢٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢۵ درصد رشد داشته است.