به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری ١٣٣۴۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٨٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٣٨ درصد رشد داشته است.