به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در ٢ ماهه منتهی به بهمن سال جاری ۶۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.