به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت نفت پارس در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٣٢٢٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣۶۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٠ درصد رشد داشته است.