به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ایران خودرو در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٣۶٧۵٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴۵۴٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨۵ درصد رشد داشته است.گزارش بسیار خوبی است.