به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت نفت سپاهان در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ۶٣۴٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٨٢٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٧ درصد رشد داشته است.