به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٣٨٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٨ درصد رشد داشته است.