به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٧٢٣٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧٧٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨۶ درصد رشد داشته است.