به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی نوری در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٣٢۵٧۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴۵٨٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته است.