به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی شازند در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٩۶۶٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٣۶۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد رشد داشته است.