تولید و فروش فولاد هرمزگان در بهمن ماه نیز کماکان صعودی بوده و این امر اخبار سهم در خصوص توان دست یابی به سود بالا برای سال جاری و جهش سود سال آینده را تقویت کرده است.

بورس۲۴ : تولید و فروش فولاد هرمزگان در بهمن ماه نیز کماکان صعودی بوده و این امر اخبار سهم در خصوص توان دست یابی به سود بالا برای سال جاری و جهش سود سال آینده را تقویت کرده است.

شرکت در بهمن ماه به فروش عالی 1605میلیاردی رسیده تا جمع فروش شرکت در 11 ماهه به حدود10880 میلیارد تومان بالغ شود.

جهش سنگین و قابل توجه 99 درصدی فروش این فولاد ساز در 11 ماهه امسال را به نسبت دوره مشابه سال قبل شاهد هستیم.

شرکت فروش بیش از 11 هزار میلیاردی را برای سال جاری پشبینی کرده است که در عملکرد 11 ماهه پوشش 99 درصدی بودجه را داشته و بدین ترتیب شاهد تعدیل مثبت فروش و سود عملیاتی شرکت خواهیم بود.

شرکت با جهش خوبی در نرخ های فروش خود همراه می باشد؛ اختصاص بخش عمده تولیدات شرکت به صادرات و نرخ های بالای صادراتی سبب شده تا شرکت فروش های خوبی داشته باشد.

پتانسیل های بنیادی و توان دست یابی به سود بالای 200 تومانی به ازای هر سهم سبب شده تا طی 1 ماهه اخیر سم بازدهی منفی نداشته و با صف خرید نیز در بازار امروز نشان دهد پتانسیل های سهم انقدر بالا می باشد که با بهبود شرایط بازار سرمایه سریعا با اقبال همراه می شود.