در بیانیه مشترک منتشر شده انگلیس، آلمان و فرانسه آمده است: ما وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه عمیقا از اینکه ایران اعلام کرده از امروز اجرای پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف‌ ذیل برنامه جامع اقدام مشترک را متوقف خواهد کرد، متاسف هستیم و...

بورس۲۴در بیانیه مشترک منتشر شده انگلیس، آلمان و فرانسه آمده است:ما وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه عمیقا از اینکه ایران اعلام کرده از امروز اجرای پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف‌ ذیل برنامه جامع اقدام مشترک را متوقف خواهد کرد، متاسف هستیم. اقدامات ایران نقص بیشتر تعهداتش ذیل برجام بوده و به میزان حائز اهمیتی نظارت ‌های پادمانی توسط آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی را کاهش می‌ دهد.

تروئیکای اروپا در زمینه ماهیت خطرناک این تصمیم متحد و هم نظر هستند. این کار به میزان حائز اهمیتی دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌ها و اطلاعات مرتبط به مسائل پادمانی را محدود می ‌کند.

این کار همچنین توانایی آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی در نظارت و راستی ‌آزمایی برنامه و فعالیت ‌های مرتبط هسته ‌ای ایران را محدود می‌ سازد.

ما از مدیر کل و دبیرخانه آژانس اتمی برای تلاش‌شان در خصوص انجام فعالیت‌ های راستی‌ آزمایی ضروری و نظارت بر تعهدات هسته ‌ای ایران ذیل برجام به طور کامل حمایت و از آن ‌ها تقدیر می‌ کنیم.

منبع: ایسنا