به گزارش بورس ٢۴،شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری با نماد «ومدیر» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.