به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پاکسان در ٢ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٢٩٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٨۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩٩ درصد رشد داشته است.