به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی غدیر در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٢٠٣٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣۵٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢٨ درصد رشد داشته است.
فروش ٣۵٧ میلیارد تومانی پتروشیمی غدیر در یک ماه