روز گذشته بلوک ١٠ درصدی سهام شرکت پتروشیمی اصفهان در فرابورس عرضه شد که پالایشگاه نفت اصفهان خریدار این بلوک بود. پس از شفاف سازی پالایشگاه اصفهان درخصوص خرید این بلوک سهام، نماد «شپنا» متوقف شد و قرار است روز معاملاتی آینده این نماد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شود.

بورس۲۴ : روز گذشته بلوک 10 درصدی سهام شرکت پتروشیمی اصفهان در فرابورس عرضه شد که پالایشگاه نفت اصفهان خریدار این بلوک بود. پس از شفاف سازی پالایشگاه اصفهان درخصوص خرید این بلوک سهام، نماد «شپنا» متوقف شد و قرار است روز معاملاتی آینده این نماد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شود.

ولی اله جعفری، سرپرست اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس، در خصوص توقف نماد پالایشگاه اصفهان به خبرنگار بورس۲۴ گفت: شرکت پالایشگاه اصفهان ۱۰ درصد پتروشیمی اصفهان را که دیروز در فرابورس عرضه شده بود خریداری کرده است.

وی گفت: با توجه به این افشای اطلاعات با اهمیت نوع الف و اینکه تا کنون ابهامی از سوی کارشناسان در مورد شرکت وجود ندارد، فردا صبح نماد "شپنا" به صورت اتوماتیک با دامنه نوسان باز، بازگشایی می شود.

جعفری گفت: در مورد افشای اطلاعات گروه ب، بازگشایی با دامنه بسته بوده و گروه الف بازگشایی بدون محدودیت است‌. افشای گروه ب اگر قبل از ساعت ۱۱ منتشر شود، یک ساعت پس از آن بازگشایی می شود و درصورتی که گروه الف باشد در هر صورت روز معاملاتی بعد بازگشایی می شود که در صورت وجود ابهام، بازگشایی به تعویق می افتد که در مورد" شپنا" ابهامی وجود ندارد.