به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پالایش نفت اصفهان اعلام داشت سهام پالایش نفت اصفهان را خریداری نموده است. مبلغ معامله ۴٨١ میلیارد تومان می باشد.