​در صورتی که روند نقل و انتقال ارز با قدری بهبود روبرو شود نه تنها این افزایش بهای تمام شده پوشش داده خواهد شد بلکه سود خوبی هم عاید شرکت های پتروشیمی خواهد شد.