از ساعت ١٢ امشب چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ‌های بین‌ المللی مستقر در وین، اعلام کرد که بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تمام دسترسی های تکمیلی آژانس از نیمه شب امشب متوقف می شود...

بورس۲۴ : سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌ های بین ‌المللی مستقر در وین اعلام کرد که بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تمام دسترسی های تکمیلی آژانس از نیمه شب امشب متوقف می شود.

کاظم غریب آبادی گفت: تمام دسترسی های تکمیلی آژانس از نیمه شب امشب متوقف می شود. 

او افزود: از ساعت ١٢ امشب چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم. دستورات لازم به تاسیسات هسته ای صادر شده است.

منبع: برنا