به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فولاد هرمزگان جنوب در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١٠٨٨٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١۶٠۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩٩ درصد رشد داشته است.گزارش بسیار خوبی است.