به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت فولاد آلیاژی ایران در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ۵١٧۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧١٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٠۴ درصد رشد داشته است.