شاخص بورس از ابتدای امسال تا کنون طی ٢٢٣ روز معاملاتی، ١۴١ درصد رشد داشته است.

بورس۲۴ : شاخص بورس از ابتدای امسال تا کنون طی 223 روز معاملاتی، 141 درصد رشد داشته است.

کارنامه بورس اوراق بهادار در بهمن ماه گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 20روز

تعداد سهام معامله شده: 215میلیارد و 55میلیون سهم و حق تقدم(افزایش 9.58درصدی نسبت به ماه قبل)

ارزش سهام معامله شده: 2057هزار و 951میلیارد ریال(کاهش 8.12درصدی نسبت به ماه قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: 21میلیون و 686هزار و 374نوبت(افت 3.32درصدی نسبت به ماه قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 12 میلیارد و 727 میلیون واحد (افزایش 37.88درصدی نسبت به ماه قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 417هزار و 68میلیارد ریال(رشد 127.47درصدی نسبت به ماه قبل)

شاخص بورس در ابتدای بهمن ماه: یک میلیون و 150هزار و 718واحد

شاخص بورس در پایان بهمن ماه: یک میلیون و 238هزار و 357واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 87 هزار و 639واحدی(رشد 7.62درصدی)

--------------------

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 223روز

تعداد سهام معامله شده: 2177میلیارد و 736میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 25642هزار و 153میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 346میلیون و 704هزار و 807نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 82میلیارد و 654میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 1934هزار و 700میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 512هزار و 900واحد

شاخص بورس تا پایان ماه گذشته: یک میلیون و 238هزار و 357واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 725هزار و 457واحدی(معادل 141درصد رشد)