شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش ١.٩٧درصدی مواجه شد.

بورس۲۴ : شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش 1.97درصدی مواجه شد.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 5روز

تعداد سهام معامله شده: 13میلیارد و 681میلیون سهم و حق تقدم(افت 5.17درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 138هزار و 730میلیارد ریال(رشد 8.85 درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: یک میلیون و 428هزار و 5نوبت(افزایش 11.55درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 3811میلیون واحد (رشد 56.65درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 107هزار و 452میلیارد ریال(افزایش 38.69درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: یک میلیون و 214هزار و 416واحد

شاخص بورس در پایان هفته: یک میلیون و 238هزار و 357واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 23هزار و 941واحدی(رشد 1.97 درصدی)

--------------------

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 223 روز

تعداد سهام معامله شده: 2177میلیارد و 736میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 25642هزار و 153میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 346میلیون و 704هزار و 807نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 82میلیارد و 654میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 1934هزار و 700میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 512هزار و 900واحد

شاخص بورس تا پایان هفته گذشته: یک میلیون و 238هزار و 357واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 725هزار و 457واحدی(معادل 141درصد رشد)