متن توافق ایران و آژانس پس از دیدار رافائل گروسی با مقامات ایرانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه مشترک منتشر کردند...

بورس۲۴ : مدیر کل آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی نتایج رایزنی با مقامات ایران را فشرده، خوب و منطقی ارزیابی کرد و گفت که دو طرف درباره تداوم فعالیت ‌های ضروری بازرسان آژانس در ایران به یک تفاهم دو جانبه، فنی و موقت دست یافتند.

به گزارش ایرنا، رافائل گروسی روز یکشنبه این مطلب را در بازگشت از ایران به خبرنگاران در وین گفت و افزود که بر اساس این تفاهم فعالیت‌های ضروری نظارت و راستی آزمایی آژانس تا سه ماه ادامه پیدا می کند.

وی عنوان کرد که این تفاهم ‌نامه از سوی دوطرف دائما مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا درباره تعلیق یا تمدید آن تصمیم ‌گیری شود.

به گفته مدیر کل اژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقنامه جامع پادمانی کمافی‌السابق اجرا خواهد شد.

گروسی با بیان این ادعا که تصمیم ایران برای توقف اقدامات داوطلبانه تحت برجام دسترسی آژانس به اطلاعات مهم درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود می‌کرد افزود که بر اساس توافق به دست آمده، «دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم.»

وی تائید کرد که پروتکل الحاقی لغو خواهد شد اما دو طرف روی یک ترتیبات خاص تفاهم کردند تا آژانس به نظارت خود ادامه دهد. مدیر کل آژانس این ترتیبات را موقت خواند. 

 متن توافق ایران و آژانس 

پس از دیدار امروز رافائل گروسی با مقامات ایرانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه مشترک منتشر کردند. 

به گزارش ایسنا سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بین المللی انرژی اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۱۳۹۹ در تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تایید مجدد قرار دادند.   

سازمان، آژانس را مطلع نمود که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران" (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آن گونه که در برجام آمده اند، را از۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد.   

با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت های راستی آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند: 

1. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد. 

2. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد. 

3. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.