نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خدمات فنی فولاد یزد با حضور ۳۳ درصد از سهامداران برگزار شد.