به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فولاد خراسان در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ۶٣٢۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵٩۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٣ درصد رشد داشته است.