مرکز آمار ایران دقایقی پیش اعلام کرد گرانترین زمین مسکونی در تهران با قیمت متر مربعی ١۵۵ میلیون تومان به فروش رسید.

بورس۲۴ : مرکز آمار ایران دقایقی پیش اعلام کرد گرانترین زمین مسکونی در تهران با قیمت متر مربعی 155 میلیون تومان به فروش رسید.

گزارش مرکز آمار ایران به معاملات زمین مسکونی در فصل پاییز اختصاص دارد که بر اساس آن متوسط قیمت هر مترمربع زمین با کاربری مسکونی (ساختمان مسکونی کلنگی) در این فصل با 18 درصد رشد نسبت به فصل تابستان به 41 میلیون و 273 هزار تومان افزایش پیدا کرد. قیمت میانگین در فصل تابستان 34 میلیون و 800 هزار تومان گزارش شده است.

میزان افزایش قیمت زمین در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 120 درصد اعلام شده است یعنی 2/2 برابر.

براساس اعلام مرکز آمار ایران میزان معاملات خرید و فروش زمین در پاییز نسبت به تابستان امسال 45 درصد افت کرد و نسبت به پاییز سال گذشته نیز 29 درصد کاهش پیدا کرده است.

رکود در بازار زمین نیز حکمفرماست.