عراقچی: عمل متقابل و راستی آزمایی ببینیم، به تعهدات خود عمل می کنیم آمریکایی‌ ها اگر اقدامات نمادین انجام دهند، انتظار اقدامات نمادین هم باید داشته باشند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، ضمن بیان این مطلب گفت...

بورس۲۴ : عباس عراقچی گفت: تیم بایدن به سیاست واحد برای بازگشت به برجام و کنار گذاشتن تحریم‌ ها نرسیده‌ است.

معاون وزیر امور خارجه این سخن را گفت و ادامه داد: بحثی در تیم بایدن است، که آیا از ابزارهایی که ترامپ ایجاد کرده باید استفاده کند یا نه؟ اما این ابزارها اگر کارآیی داشت همان موقع نشان می ‌داد و نتایج نشان می‌ دهد هنوز به سیاست جایگزین نرسیده‌ اند.

او افزود: البته با اظهارات شب گذشته بایدن درست است که به صراحت نگفت که به برجام برگشته است اما برای مذاکره در قالب ۱+۵ اظهار تمایل کرد. 

به گفته وی آمریکایی‌ ها اگر اقدامات سیاسی و نمادین انجام می ‌دهند می ‌توانند انتظار اقدام نمادین هم داشته باشند، اما ایران در صورت مشاهده عمل متقابل و راستی آزمایی به تعهدات خود عمل خواهد کرد

منبع: صدا و سیما