امروز همه شاخص ها قرمز بودند. شاخص کل با افت بیش از ۵ هزار و ۵٠٠ واحد تا محدوده ١ میلیون و ٢٣٢ هزار واحد عقبگرد کرد. شاخص هم وزن نیز بیش از ۶٠٠ واحد کاهش داشت و به محدوده ۴٣٨ هزار واحد رسید. شاخص فرابورس نیز با اصلاح کمی حدود ٨٩ واحد افت کرد و به ارتفاع ١٧ هزار و ۵٠٠ واحد رسید. نمادهای فارس، شستا، فولاد، تاپیکو و وغدیر بیشترین تاثیر را در پایین کشیدن شاخص داشتند. در این میان تلاش های برخی از نمادها مانند فملی و وپارس برای افزایش ارتفاع شاخص بی نتیجه ماند.