به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات فنی فولاد یزد اعلام نمود بعنوان برنده استعلام با موضوع انجام آبیاری و نگهداری فضای سبز به مبلغ ٢٢،٢٣۶،۴١٠،٧٠٠ ریال به مدت یک سال کامل شمسی معرفی شده است.