​بیمه پاسارگاد جزو معدود شرکت های بیمه ای است که در تمام مدت حضور خود در بازار سرمایه با حداقل نوسانات هیجانی روبرو بوده و همواره با توجه به اقداماتی که در راستای تنوع دهی به سبد محصولات خود و ارائه خدمات بیمه ای با حاشیه سود مناسب انجام داده، درآمد پایدار و روبه رشدی را به ثبت رسانده است. این شرکت از محل عواید ناشی از کسب و کار خود به طور متوسط هر ساله در راستای بهبود بنیه مالی ، افزایش سرمایه ای را نیز عملیاتی کرده است. هم اکنون ارزش بازار این بیمه حدود ٨٣ هزار میلیارد تومان است و از این نظر می توان بیمه پاسارگاد را بزرگ ترین بیمه بخش خصوصی کشور دانست.