به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات فنی فولاد یزد اعلام داشت در مناقصه شماره الف-ک.١٣.٩٩ باموضوع انجام فعالیتهای ساختمانی اعم از تعمیرات و احداث(عملیات تعمیراتی و احداث ساختمان و سازه های فلزی،بتنی و فوندانسیونهای صنعتی و ...) شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات و طی فرایند قانونی در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد موضوع سریعا به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم خواهد رسید.