سهام شرکت بیمه کوثر یکی از بهترین بازدهی ها را در حدود یک سال اخیر در میان هم گروه های خود داشت. هفته پایانی آبان ماه سال گذشته این سهم در محدوده ١،١۵٠ تومان قرار داشت. دقیقا از همین محدوده استارت یک روند صعودی پر شتاب را زد؛ روند افزایشی شارپی که تا هفته اول دی ماه امسال نیز ادامه داشت. در طول این دوره حدودا ١٢ ماهه قیمت سهام بیمه کوثر تا حدود ٢،٨٠٠ تومان بالا رفت و با بازدهی بیش از ١۴٠ درصدی همراه شد. یعنی کوثر در بخش قابل توجهی از دوره اصلاح ۶ ماه اخیر بازار نه تنها ریزش قیمت نداشت بلکه همچنان به صعود خود ادامه داد. اما از نیمه دوم دی ماه راه خود را کج کرد و وارد مسیر کاهشی شد.