به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع لاستیک یزد از بهره برداری از پروژه طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید تایرهای رادیال خبر داد و اعلام نمود در سال ١۴٠٠ با افزایش ظرفیت تولید ١٠٠٠ حلقه انواع تایر رادیال در روز جمعاً تعداد ٣۵٠.٠٠٠ حلقه به تولید جاری ، سالانه اضافه و سودی معادل ٢٧۶ میلیارد ریال با متوسط نرخ فروش دیماه سال ١٣٩٩ برای شرکت ایجاد خواهد نمود.