زین پس وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز طی سخنانی گفت: با توافقی که با رئیس جدید بورس صورت گرفته است، مقرر شد در خصوص مسائل مربوط به بازار سرمایه و بورس فقط ایشان اظهار نظر کنند...

بورس۲۴وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توافقی که با رئیس جدید بورس صورت گرفته است، مقرر شد در خصوص مسائل مربوط به بازار سرمایه و بورس فقط ایشان اظهار نظر کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما