به گزارش بورس ٢۴، بلوک ۴/٠۶ درصدی سهام شرکت خدمات فنی فولاد یزد به قیمت پایه هر سهم ٨٠،٠٠٠ ریال در تاریخ ٢۶ اسفند عرضه عمده می شود.