براساس ارزیابی بیست و سومین دوره جایزه "صدشرکت برتر ایرانIMI١٠٠ " و در سال جهش تولید ، شرکت فولاد هرمزگان در بین ۶ شرکت برتر ایران قرار گرفت .

بورس۲۴ : براساس ارزیابی بیست و سومین دوره جایزه "صدشرکت برتر ایرانIMI100 " و در سال جهش تولید ، شرکت فولاد هرمزگان در بین ۶ شرکت برتر ایران قرار گرفت .

پس از ارزیابی های صورت گرفته ، شرکت فولاد هرمزگان در گروه فلزات اساسی پس از شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان ،شرکت ملی صنایع مس ایران ، شرکت فولاد خوزستان ، شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس توانست در رتبه ششم قرار گیرد و از نظر درآمد و رشد در بین بزرگان گروه فلزات اساسی ایران قرار گیرد . شایان ذکر است شرکت فولاد هرمزگان در این ارزیابی ، از منظر درآمد و فروش رتبه ٤٥ را در بین ٥٠٠ شرکت های برتر ایران نیز کسب کرد .

منبع: دبیرخانه همایش شرکتهای بر تر ایران