نماد «زفکا» در سه ماهه اخیر که بازار با افزایش عرضه روبرو بود، توانست بازدهی ٣٠ درصدی داشته باشد و در تلاطمات بازار پایداری خود را حفظ کند.