بالغ بر ٣٨٨هزار و ۴۶٧میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری در بورس و فرابورس فروخته شده است.

بورس۲۴ : بالغ بر 388هزار و 467میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری در بورس و فرابورس فروخته شده است.

بالغ بر 388هزار و 467میلیارد ریال سهم و اموال دولتی سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تا کنون توسط سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسیده که از این میزان 387هزار و 393 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار و 1074میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران واگذار شده است.

علاوه بر این، از این میزان واگذاری 243هزار و 381میلیارد ریال به صورت بلوکی و 145هزار و 86میلیارد ریال به صورت تدریجی در بازار سهام عرضه و فروخته شده است.

همچنین از مجموع واگذاری‌های امسال دولت، 4835میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها و 383هزار و 633میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه دو واگذاری‌ها بوده است.

گفتنی است طبق اصل 44 قانون اساسی، سال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های 94، 95، 96، 97، 98 و 99 تمدید شده است.

این گزارش می افزاید: به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.

همچنین در تبصره‌های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و مکلف است 80 درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.