سی ان ان نوشت: سنای آمریکا جلسه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا را درباره ماجرای یورش به کنگره آمریکا برگزار کرد. پس از این جلسه، رای گیری به صورت علنی برگزار شد و در پایان نیز...

بورس۲۴ : سی ان ان نوشت: سنای آمریکا جلسه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا را درباره ماجرای یورش به کنگره آمریکا برگزار کرد.

پس از این جلسه، رای گیری به صورت علنی برگزار شد و در پایان، ترامپ با ۵۷ رای به مجرم بودن و ۴۳ رای بیگناه بودن، مجرم شناخته نشد.درنهایت، سنای آمریکا ترامپ را از اتهامات تبرئه کرد.

منبع: انتخاب و تسنیم