نرخ فروش وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان و بندر عباس به ترتیب ۴ درصد و ١٢ درصد افزایش را نسبت به پایه عرضه ثبت کرد اما در مقایسه با هفته گذشته متوسط نرخ فروش این دو شرکت با تغییرات...

بورس۲۴ : فروش هفتگی شرکت های پالایشی در هفته منتهی به 24 بهمن ماه به مرز 124 هزارتن رسید و ارزش تولیدات پالایشی از 7،962 میلیاردریال گذشت که نسبت به مدت مشابه هفته قبل از لحاظ وزنی 38 درصد و از لحاظ ارزشی رشد 22 درصد را نشان می دهد.

بالاترین فروش پالایشی ها این هفته نیز به وکیوم باتوم اختصاص داشت؛ بر همین اساس نرخ فروش وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان و بندر عباس به ترتیب 4 درصد و 12 درصد افزایش را نسبت به پایه عرضه ثبت کرد اما در مقایسه با هفته گذشته متوسط نرخ فروش این دو شرکت با تغییرات جزئی همراه بود.

پالایش نفت تهران با رشد 6 درصد وکیوم باتوم را 5,906 تومان عرضه کرد و محصول دیگر این شرکت گوگرد گرانوله 9 درصد بالاتر از پایه عرضه به فروش رسید. گفتنی ست هفته گذشته متوسط نرخ فروش وکیوم باتوم شتران از مرز 6000 تومان نیز عبور کرد.