به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ اعلام داشت،سود ٣ماهه منتهی به اسفند ٩٩ مبلغ ١۴٨ ریال اعلام شد.