به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لاستیک یزد اعلام داشت پیش بینی می گردد که این شرکت تا پایان سال مالی منتهی جاری مبلغ ٢.۴٣۵.٢٠٢ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۴.٧٧۵ ریال) سود محقق نماید.